Efter tvättning, plastprimer, att den nästan lösa delen värmts, brutits till sitt rätta läge.

Byggdes det upp en gjutform/mall av silvertejp och aluminiumfolie.

Kläm ut lite lim.

Blanda a och b komponenten noga.

Bygg upp med limmet.

Sedan byggs en mall/form för den inre ytan. Låter det "vara öppet" ut till yttre ytan längst ut på kanten, så att

yttre och inre limmas ihop med varandra.

 

Andra skiktet läggs på på inre väggen.

Andra skiktet läggs på yttre ytan.

Insidan slipad

Utsidan slipad, klar för polyesterspackel.

Börjar få rätt form.

Då inre och yttre väggen byggts upp på nytt finns plats för styrtapparna på backspegelkåpan som går in emellan.

Åter