Tillbaka

 

Dessa anslutningsben på kretsen LAD 5G C var alldeles ihop-oxiderade. Inte konstigt om funktionen uteblir när det är kortis mellan benen.

Även mycket "klegg" på de andra ytmonterade komponenterna till vänster i bild och på kretskortet i sin helhet.