Från att bli pannkaka till att få till riktigt skapliga huvar.

Så här skrynkligt blev 1:a försöket. Jag hade ingen ram att fästa plastarket i.