Uppgift

 

Ritningens canopy skall förverkligas.

 

Först tillverkas en "träplugg"/form som först sågas till något så när, sedan formas med rasp/surform-fil, för att sedan slipas med finare & finare sandpapper.

Det visade sig att minsta lilla ojämnhet avspeglas i den varma plastfilmen vid vacuumformningsögonblicket. Detta gjorde att jag blev tvungen att lackera träpluggen & våtslipa den för att "glaset" skulle få en helt slät yta.

 

I detta fall är det ett gammalt scratchbygge från en ritning av "Extra 325" 

 

 

Åter